<code id="pDDbq"><ruby id="pDDbq"><small id="pDDbq"></small><style id="pDDbq"></style><q id="pDDbq"><meter id="pDDbq"></meter></q></ruby></code>
   <video id="pDDbq"><map id="pDDbq"><td id="pDDbq"></td></map><form id="pDDbq"><mark id="pDDbq"><embed id="pDDbq"><meter id="pDDbq"></meter></embed></mark></form></video>
   1. 首页 股票学校 股票入门 选股 买入 看盘 跟庄 短线 炒股技巧 技术指标 k线图 MACD 均线 成交量 股票书籍 股票视频 网站导航

    易鑫金融 > 股票学校 > 大智慧公式 > 正文

    股票公式:大智慧猴王出世得知指标

    大智慧猴王出世得知指标


    Var1:=MA(CLOSE,5);
    Var2:=(HHV(HIGH,36)-CLOSE)/(HHV(HIGH,36)-LLV(LOW,36))*100;
    Var3:=SMA(Var2,5,1);
    Var4:=REF(CLOSE,1);
    Var5:=SMA(MAX(CLOSE-Var4,0),8,1)/SMA(ABS(CLOSE-Var4),8,1)*100;
    Var6:=SMA(MAX(CLOSE-Var4,0),21,1)/SMA(ABS(CLOSE-Var4),21,1)*100;
    花果山: if(100-Var3<20 AND Var6<25,Var3+15,32.86),stick,linethick1,colorf00ff0;32.86,stick,linethick1,color000000;

    山顶: if(100-Var3<30,Var3+5,32.86),stick ,linethick1, COLORRED;32.86,stick ,linethick1, COLOR000000;

    山腰: if(100-Var3<50,Var3,32.86),stick ,linethick1, COLORGREEN;32.86,stick ,linethick1, COLOR000000;
    山脚: if(100-Var3<50,Var3-15,32.86),stick ,linethick1, COLORYELLOW;32.86,stick ,linethick1, COLOR000000;

    水帘洞: if(Var5<40 AND Var6<50 AND Var3>70,30,100-Var3),stick,linethick7,color0fff00;100-Var3,stick,linethick7,color000000;


    猴王: 100-Var3, , COLORRED;
    猴王出世1: CROSS(Var5,10) AND CROSS(Var6,20)*125, , COLORRED;
    猴王出世2: CROSS(猴王,10)*125, , COLORRED;
    {DRAWICON(猴王出世1=125,130,1);}
     

    上一篇文章:

    下一篇文章:

     
    易鑫金融 | 手机版 | 微信 | 微博 | 联系站长