<table id="TygOc"><abbr id="TygOc"></abbr><col id="TygOc"></col><abbr id="TygOc"><i id="TygOc"><em id="TygOc"><source id="TygOc"><style id="TygOc"><li id="TygOc"><nav id="TygOc"></nav><option id="TygOc"><thead id="TygOc"></thead><legend id="TygOc"><area id="TygOc"><progress id="TygOc"></progress></area></legend><ins id="TygOc"><tr id="TygOc"></tr></ins></option></li></style></source></em><select id="TygOc"><li id="TygOc"><area id="TygOc"></area><b id="TygOc"><param id="TygOc"></param><input id="TygOc"></input><rt id="TygOc"><link id="TygOc"></link></rt></b><meter id="TygOc"></meter><colgroup id="TygOc"><datalist id="TygOc"><address id="TygOc"><ruby id="TygOc"><area id="TygOc"><th id="TygOc"></th></area></ruby></address></datalist></colgroup><keygen id="TygOc"></keygen></li><thead id="TygOc"></thead></select></i></abbr></table>

<option id="TygOc"><bdo id="TygOc"><audio id="TygOc"></audio></bdo></option>

    <sub id="TygOc"><output id="TygOc"><caption id="TygOc"><audio id="TygOc"><fieldset id="TygOc"><colgroup id="TygOc"><strike id="TygOc"><meter id="TygOc"><optgroup id="TygOc"><nav id="TygOc"></nav></optgroup><p id="TygOc"></p><style id="TygOc"></style></meter><th id="TygOc"></th></strike></colgroup></fieldset></audio></caption><i id="TygOc"></i><i id="TygOc"></i></output></sub>

     首页 股票学校 股票入门 选股 买入 看盘 跟庄 短线 炒股技巧 技术指标 k线图 MACD 均线 成交量 股票书籍 股票视频 网站导航

    易鑫金融 > 股票学校 > 大智慧公式 > 正文

    大智慧 主图公式:容维中华方圆

    MA1:MA(CLOSE,6);
    MA2:MA(CLOSE,13);
    MA3:MA(CLOSE,62);
    MA4:MA(CLOSE,120);
    MA5:MA(CLOSE,250);
    X:=EMA(((SLOPE(CLOSE,21) * 20) + CLOSE),68);
    Y:=EMA(CLOSE,10);
    LL:=REF(CLOSE,2);
    MM:=((SMA(MAX((CLOSE - LL),0),6,1) / SMA(ABS((CLOSE - LL)),6,1)) * 100);
    DB:=IF(((MM < REF(MM,1)) AND (MM > 79)),MM,0);
    DRAWTEXT(CROSS(Y,X),(LOW * 0.985),'▲'),LINETHICK2,colorred;
    DRAWTEXT(CROSS(X,Y),(HIGH * 1.02),'◆'),LINETHICK2,color00ff00;
    DRAWTEXT(DB,(HIGH * 1.02),'●'),LINETHICK2,color00ff00;
    VAR1:=LLV(LOW,21);
    VAR2:=HHV(HIGH,21);
    AK1:=EMA((((CLOSE - VAR1) / (VAR2 - VAR1)) * 100),5);
    AK:=EMA((((CLOSE - VAR1) / (VAR2 - VAR1)) * 50),13);
    DD:=EMA(((0.667 * REF(AK1,1)) + (0.333 * AK1)),2);
    VAR3:=LLV(LOW,55);
    VAR4:=HHV(HIGH,34);
    VAR5:=EMA((((CLOSE - VAR3) / (VAR4 - VAR3)) * 100),3);
    VAR6:=((AK + VAR5) / 2);
    VAR7:=EMA(((0.667 * REF(VAR5,1)) + (0.333 * AK1)),2);
    VAR8:=EMA(VAR6,5);
    BB:=EMA(((0.667 * REF(VAR8,1)) + (0.333 * VAR8)),2);
    AB:=CROSS(AK1,AK);
    BB1:=(CROSS(AK1,BB) AND (BB < 30));
    CD:=(BB1 * 0.6);
    DRAWTEXT((CD = 0.6),(LOW * 0.99),'□'),LINETHICK2,color33CC99;
    DRAWTEXT((AB = 1),(LOW * 0.99),'□'),LINETHICK2,colorwhite;
    c1:=(CLOSE+LOW+HIGH)/3;
    c2:=EMA(c1,6);
    c3:=EMA(c2,5);
    c4:=CROSS(c2,c3);
    DRAWTEXT(c4,LOW/1.01,'★'),,COLORRED;
    c5:=CROSS(c3,c2);
    DRAWTEXT(c5,HIGH*1.03,'★'),,COLORBLUE;  

    上一篇文章:

    下一篇文章:

     
    易鑫金融 | 手机版 | 微信 | 微博 | 联系站长